<<-- Subida a Queguas + PR-G 34<< Entrimo - Terrachan >> con "Caminhantes" 29 Km (05/04/08).
Subida a Queguas utilizando o camiño da andaina Entrimo - Terrachán (non marcado unhas cintas de plástico poden servir para orientarse), baixada polo PR-G 34 (con tramos da andaina).