<< PR-G 144 Castros e Nivieira <Rubiá, Ourense> 7,5Km (18/04/14). Yeyi e Xabier

Pequena ruta circular con dúas partes ben diferenciadas, unha emprega antigos camiños de pedra con marcadas rodadas e outra atravesa un frondoso bos que de ribeira. A última parte faise por pista.